Cnat. de Catalunya de Clubs Sub-20 PC

Sabadell, 9 de enero de 2016
© Miguel Romero - mromerogea@gmail.com
MR1601CCS-1 MR1601CCS-2 MR1601CCS-3 MR1601CCS-4
MR1601CCS-5 MR1601CCS-6 MR1601CCS-7 MR1601CCS-8
MR1601CCS-9 MR1601CCS-10 MR1601CCS-11 MR1601CCS-12
MR1601CCS-13 MR1601CCS-14 MR1601CCS-15 MR1601CCS-16
MR1601CCS-17 MR1601CCS-18 MR1601CCS-19 MR1601CCS-20
MR1601CCS-21 MR1601CCS-22 MR1601CCS-23 MR1601CCS-24
MR1601CCS-25 MR1601CCS-26 MR1601CCS-27 MR1601CCS-28
MR1601CCS-29 MR1601CCS-30 MR1601CCS-31 MR1601CCS-32
MR1601CCS-33 MR1601CCS-34 MR1601CCS-35 MR1601CCS-36
MR1601CCS-37 MR1601CCS-38 MR1601CCS-39 MR1601CCS-40
MR1601CCS-41 MR1601CCS-42 MR1601CCS-43 MR1601CCS-44
MR1601CCS-45 MR1601CCS-46 MR1601CCS-47 MR1601CCS-48
MR1601CCS-49 MR1601CCS-50 MR1601CCS-51 MR1601CCS-53
MR1601CCS-54 MR1601CCS-55 MR1601CCS-56 MR1601CCS-57
MR1601CCS-58 MR1601CCS-59 MR1601CCS-60 MR1601CCS-61
MR1601CCS-62 MR1601CCS-63 MR1601CCS-64 MR1601CCS-65
MR1601CCS-66 MR1601CCS-67 MR1601CCS-68 MR1601CCS-69
MR1601CCS-70 MR1601CCS-71 MR1601CCS-72 MR1601CCS-73
MR1601CCS-74 MR1601CCS-75 MR1601CCS-76 MR1601CCS-77
MR1601CCS-78 MR1601CCS-80 MR1601CCS-81 MR1601CCS-82
MR1601CCS-83 MR1601CCS-84 MR1601CCS-85 MR1601CCS-86
MR1601CCS-87 MR1601CCS-88 MR1601CCS-89 MR1601CCS-90
MR1601CCS-91 MR1601CCS-92 MR1601CCS-93 MR1601CCS-94
MR1601CCS-95 MR1601CCS-96 MR1601CCS-97 MR1601CCS-98
MR1601CCS-99 MR1601CCS-100 MR1601CCS-101 MR1601CCS-102
MR1601CCS-103 MR1601CCS-104 MR1601CCS-105 MR1601CCS-106
MR1601CCS-107 MR1601CCS-108 MR1601CCS-109 MR1601CCS-110
MR1601CCS-111 MR1601CCS-112 MR1601CCS-113 MR1601CCS-114
MR1601CCS-115 MR1601CCS-116 MR1601CCS-117 MR1601CCS-118
MR1601CCS-119 MR1601CCS-120 MR1601CCS-121 MR1601CCS-122
MR1601CCS-123 MR1601CCS-126 MR1601CCS-127 MR1601CCS-128
MR1601CCS-130 MR1601CCS-131 MR1601CCS-132 MR1601CCS-133
MR1601CCS-134 MR1601CCS-135 MR1601CCS-136 MR1601CCS-137
MR1601CCS-138 MR1601CCS-139 MR1601CCS-140 MR1601CCS-141
MR1601CCS-142 MR1601CCS-143 MR1601CCS-144 MR1601CCS-145
MR1601CCS-146 MR1601CCS-147 MR1601CCS-148 MR1601CCS-149
MR1601CCS-150 MR1601CCS-151 MR1601CCS-152 MR1601CCS-153
MR1601CCS-154 MR1601CCS-155 MR1601CCS-156 MR1601CCS-157
MR1601CCS-158 MR1601CCS-159 MR1601CCS-160 MR1601CCS-161
MR1601CCS-162 MR1601CCS-163 MR1601CCS-164 MR1601CCS-165
MR1601CCS-166 MR1601CCS-167 MR1601CCS-168 MR1601CCS-169
MR1601CCS-170 MR1601CCS-171 MR1601CCS-172 MR1601CCS-173
MR1601CCS-174 MR1601CCS-175 MR1601CCS-176 MR1601CCS-177
MR1601CCS-178 MR1601CCS-179 MR1601CCS-180 MR1601CCS-181
MR1601CCS-182 MR1601CCS-183 MR1601CCS-184 MR1601CCS-185
MR1601CCS-186 MR1601CCS-187 MR1601CCS-188 MR1601CCS-189
MR1601CCS-190 MR1601CCS-191 MR1601CCS-192 MR1601CCS-193
MR1601CCS-194 MR1601CCS-195 MR1601CCS-196 MR1601CCS-197
MR1601CCS-198 MR1601CCS-199 MR1601CCS-200 MR1601CCS-201
MR1601CCS-202 MR1601CCS-203 MR1601CCS-204 MR1601CCS-205
MR1601CCS-206 MR1601CCS-207 MR1601CCS-208 MR1601CCS-210
MR1601CCS-211 MR1601CCS-212 MR1601CCS-213 MR1601CCS-214
MR1601CCS-215 MR1601CCS-216 MR1601CCS-217 MR1601CCS-218
MR1601CCS-219 MR1601CCS-220 MR1601CCS-221 MR1601CCS-222
MR1601CCS-223 MR1601CCS-224 MR1601CCS-225 MR1601CCS-226
MR1601CCS-227 MR1601CCS-228 MR1601CCS-229 MR1601CCS-230
MR1601CCS-231 MR1601CCS-232 MR1601CCS-233 MR1601CCS-234
MR1601CCS-235 MR1601CCS-237 MR1601CCS-238 MR1601CCS-239
MR1601CCS-240 MR1601CCS-242 MR1601CCS-243 MR1601CCS-244
MR1601CCS-245 MR1601CCS-246 MR1601CCS-247 MR1601CCS-249
MR1601CCS-250 MR1601CCS-252 MR1601CCS-253 MR1601CCS-254
MR1601CCS-255 MR1601CCS-256 MR1601CCS-257 MR1601CCS-258
MR1601CCS-259 MR1601CCS-260 MR1601CCS-261 MR1601CCS-262
MR1601CCS-263 MR1601CCS-264 MR1601CCS-265 MR1601CCS-266
MR1601CCS-267 MR1601CCS-268 MR1601CCS-269 MR1601CCS-270
MR1601CCS-271 MR1601CCS-272 MR1601CCS-273 MR1601CCS-274
MR1601CCS-275 MR1601CCS-276 MR1601CCS-277 MR1601CCS-278
MR1601CCS-281 MR1601CCS-282 MR1601CCS-283 MR1601CCS-284
MR1601CCS-286 MR1601CCS-287 MR1601CCS-288 MR1601CCS-289
MR1601CCS-290 MR1601CCS-291 MR1601CCS-292 MR1601CCS-293
MR1601CCS-294 MR1601CCS-295 MR1601CCS-296 MR1601CCS-297
MR1601CCS-298 MR1601CCS-299 MR1601CCS-300 MR1601CCS-301
MR1601CCS-302 MR1601CCS-303 MR1601CCS-304 MR1601CCS-305
MR1601CCS-306 MR1601CCS-307 MR1601CCS-308 MR1601CCS-309
MR1601CCS-310 MR1601CCS-311 MR1601CCS-312 MR1601CCS-313
MR1601CCS-315 MR1601CCS-316 MR1601CCS-317 MR1601CCS-318
MR1601CCS-319 MR1601CCS-320 MR1601CCS-321 MR1601CCS-323
MR1601CCS-324 MR1601CCS-325 MR1601CCS-326 MR1601CCS-327
MR1601CCS-328 MR1601CCS-329 MR1601CCS-330 MR1601CCS-331
MR1601CCS-333 MR1601CCS-334 MR1601CCS-335 MR1601CCS-337
MR1601CCS-338 MR1601CCS-339 MR1601CCS-340 MR1601CCS-342
MR1601CCS-344 MR1601CCS-345 MR1601CCS-346 MR1601CCS-347
MR1601CCS-348 MR1601CCS-349 MR1601CCS-350 MR1601CCS-351
MR1601CCS-352 MR1601CCS-353 MR1601CCS-355 MR1601CCS-357
MR1601CCS-359 MR1601CCS-360 MR1601CCS-361 MR1601CCS-363
MR1601CCS-364 MR1601CCS-365 MR1601CCS-366 MR1601CCS-367
MR1601CCS-368 MR1601CCS-369 MR1601CCS-370 MR1601CCS-371
MR1601CCS-372 MR1601CCS-373 MR1601CCS-374 MR1601CCS-375
MR1601CCS-376 MR1601CCS-377 MR1601CCS-378 MR1601CCS-379
MR1601CCS-380 MR1601CCS-381 MR1601CCS-382 MR1601CCS-383
MR1601CCS-384 MR1601CCS-385 MR1601CCS-386 MR1601CCS-387
MR1601CCS-388 MR1601CCS-389 MR1601CCS-390 MR1601CCS-391
MR1601CCS-392 MR1601CCS-393 MR1601CCS-394 MR1601CCS-395
MR1601CCS-396 MR1601CCS-397 MR1601CCS-398 MR1601CCS-399
MR1601CCS-400 MR1601CCS-401 MR1601CCS-402 MR1601CCS-403
MR1601CCS-406 MR1601CCS-407 MR1601CCS-410 MR1601CCS-412
MR1601CCS-413 MR1601CCS-414 MR1601CCS-415 MR1601CCS-416
MR1601CCS-417 MR1601CCS-418 MR1601CCS-419 MR1601CCS-420
MR1601CCS-421 MR1601CCS-422 MR1601CCS-423 MR1601CCS-424
MR1601CCS-425 MR1601CCS-426 MR1601CCS-427 MR1601CCS-428
MR1601CCS-429 MR1601CCS-430 MR1601CCS-431 MR1601CCS-432
MR1601CCS-433 MR1601CCS-434 MR1601CCS-435 MR1601CCS-436
MR1601CCS-437 MR1601CCS-438 MR1601CCS-440 MR1601CCS-441
MR1601CCS-443 MR1601CCS-444 MR1601CCS-445 MR1601CCS-446
MR1601CCS-447 MR1601CCS-448 MR1601CCS-449 MR1601CCS-450
MR1601CCS-451 MR1601CCS-452 MR1601CCS-453 MR1601CCS-454
MR1601CCS-455 MR1601CCS-456 MR1601CCS-457 MR1601CCS-458
MR1601CCS-459 MR1601CCS-460 MR1601CCS-461 MR1601CCS-462
MR1601CCS-463 MR1601CCS-465 MR1601CCS-466 MR1601CCS-467
MR1601CCS-468 MR1601CCS-469 MR1601CCS-470 MR1601CCS-471
MR1601CCS-472 MR1601CCS-473 MR1601CCS-474 MR1601CCS-475
MR1601CCS-476 MR1601CCS-477 MR1601CCS-478 MR1601CCS-479
MR1601CCS-480 MR1601CCS-481 MR1601CCS-482 MR1601CCS-483
MR1601CCS-484 MR1601CCS-485 MR1601CCS-486 MR1601CCS-488
MR1601CCS-489 MR1601CCS-490 MR1601CCS-491 MR1601CCS-492
MR1601CCS-493 MR1601CCS-494 MR1601CCS-495 MR1601CCS-496
MR1601CCS-497 MR1601CCS-498 MR1601CCS-499 MR1601CCS-500
MR1601CCS-501 MR1601CCS-502 MR1601CCS-503 MR1601CCS-504
MR1601CCS-505 MR1601CCS-506 MR1601CCS-507 MR1601CCS-509
MR1601CCS-510 MR1601CCS-511 MR1601CCS-512 MR1601CCS-513
MR1601CCS-514 MR1601CCS-515 MR1601CCS-517 MR1601CCS-518
MR1601CCS-520 MR1601CCS-521 MR1601CCS-522 MR1601CCS-523
MR1601CCS-524 MR1601CCS-525 MR1601CCS-526 MR1601CCS-527
MR1601CCS-528 MR1601CCS-529 MR1601CCS-530 MR1601CCS-531
MR1601CCS-532 MR1601CCS-533 MR1601CCS-534 MR1601CCS-535
MR1601CCS-536 MR1601CCS-537 MR1601CCS-539 MR1601CCS-541
MR1601CCS-543 MR1601CCS-547 MR1601CCS-552 MR1601CCS-557
MR1601CCS-560 MR1601CCS-561 MR1601CCS-562 MR1601CCS-573
MR1601CCS-578 MR1601CCS-579 MR1601CCS-583 MR1601CCS-590
MR1601CCS-598 MR1601CCS-602 MR1601CCS-604 MR1601CCS-606
MR1601CCS-610 MR1601CCS-617 MR1601CCS-620 MR1601CCS-621
MR1601CCS-622 MR1601CCS-623 MR1601CCS-624 MR1601CCS-625
MR1601CCS-626 MR1601CCS-634 MR1601CCS-643 MR1601CCS-651
MR1601CCS-652 MR1601CCS-657 MR1601CCS-658 MR1601CCS-659
MR1601CCS-663 MR1601CCS-674 MR1601CCS-677 MR1601CCS-679
MR1601CCS-680 MR1601CCS-684 MR1601CCS-688 MR1601CCS-694
MR1601CCS-695 MR1601CCS-699 MR1601CCS-702 MR1601CCS-706
MR1601CCS-707 MR1601CCS-713 MR1601CCS-716 MR1601CCS-717
MR1601CCS-721 MR1601CCS-722 MR1601CCS-723 MR1601CCS-724
MR1601CCS-725 MR1601CCS-726 MR1601CCS-729 MR1601CCS-732
MR1601CCS-735 MR1601CCS-737 MR1601CCS-741 MR1601CCS-743
MR1601CCS-745 MR1601CCS-748 MR1601CCS-750 MR1601CCS-751
MR1601CCS-752 MR1601CCS-754 MR1601CCS-755 MR1601CCS-756
MR1601CCS-757 MR1601CCS-758 MR1601CCS-760 MR1601CCS-761
MR1601CCS-762 MR1601CCS-763 MR1601CCS-764 MR1601CCS-766
MR1601CCS-772 MR1601CCS-773 MR1601CCS-775 MR1601CCS-779
MR1601CCS-780 MR1601CCS-785 MR1601CCS-787 MR1601CCS-789
MR1601CCS-791 MR1601CCS-793 MR1601CCS-794 MR1601CCS-795
MR1601CCS-797 MR1601CCS-799 MR1601CCS-800 MR1601CCS-801
MR1601CCS-803 MR1601CCS-806 MR1601CCS-813 MR1601CCS-814
MR1601CCS-816 MR1601CCS-818 MR1601CCS-819 MR1601CCS-821
MR1601CCS-826 MR1601CCS-830 MR1601CCS-831 MR1601CCS-833
MR1601CCS-834 MR1601CCS-835 MR1601CCS-836 MR1601CCS-837
MR1601CCS-838 MR1601CCS-839 MR1601CCS-841 MR1601CCS-846
MR1601CCS-849 MR1601CCS-851 MR1601CCS-852 MR1601CCS-859
MR1601CCS-862 MR1601CCS-865 MR1601CCS-869 MR1601CCS-872
MR1601CCS-874 MR1601CCS-875 MR1601CCS-877 MR1601CCS-879
MR1601CCS-882 MR1601CCS-886 MR1601CCS-887 MR1601CCS-888
MR1601CCS-894 MR1601CCS-898 MR1601CCS-901 MR1601CCS-905
MR1601CCS-906 MR1601CCS-908 MR1601CCS-910 MR1601CCS-911
MR1601CCS-916 MR1601CCS-917 MR1601CCS-919 MR1601CCS-920
MR1601CCS-924 MR1601CCS-925 MR1601CCS-926 MR1601CCS-927
MR1601CCS-929 MR1601CCS-931 MR1601CCS-937 MR1601CCS-938
MR1601CCS-939 MR1601CCS-940 MR1601CCS-941 MR1601CCS-951
MR1601CCS-953 MR1601CCS-954 MR1601CCS-956 MR1601CCS-957
MR1601CCS-959 MR1601CCS-962 MR1601CCS-966 MR1601CCS-968
MR1601CCS-971 MR1601CCS-972 MR1601CCS-975 MR1601CCS-977
MR1601CCS-978 MR1601CCS-979 MR1601CCS-984 MR1601CCS-988
MR1601CCS-990 MR1601CCS-992 MR1601CCS-994 MR1601CCS-995
MR1601CCS-996 MR1601CCS-998 MR1601CCS-1003 MR1601CCS-1004
MR1601CCS-1005 MR1601CCS-1006 MR1601CCS-1007 MR1601CCS-1011
MR1601CCS-1012 MR1601CCS-1015 MR1601CCS-1016 MR1601CCS-1018
MR1601CCS-1023 MR1601CCS-1024 MR1601CCS-1027 MR1601CCS-1028
MR1601CCS-1030 MR1601CCS-1031 MR1601CCS-1032 MR1601CCS-1034
MR1601CCS-1035 MR1601CCS-1037 MR1601CCS-1038 MR1601CCS-1040
MR1601CCS-1042 MR1601CCS-1043 MR1601CCS-1044 MR1601CCS-1047
MR1601CCS-1048 MR1601CCS-1050 MR1601CCS-1053 MR1601CCS-1054
MR1601CCS-1055 MR1601CCS-1058 MR1601CCS-1059 MR1601CCS-1060
MR1601CCS-1062 MR1601CCS-1063 MR1601CCS-1064 MR1601CCS-1067
MR1601CCS-1069 MR1601CCS-1072 MR1601CCS-1073 MR1601CCS-1074
MR1601CCS-1078 MR1601CCS-1080 MR1601CCS-1081 MR1601CCS-1084
MR1601CCS-1087 MR1601CCS-1088 MR1601CCS-1091 MR1601CCS-1094
MR1601CCS-1096 MR1601CCS-1098 MR1601CCS-1101 MR1601CCS-1102
MR1601CCS-1104 MR1601CCS-1105 MR1601CCS-1106 MR1601CCS-1107
MR1601CCS-1108 MR1601CCS-1109 MR1601CCS-1110 MR1601CCS-1111
MR1601CCS-1112 MR1601CCS-1113 MR1601CCS-1114 MR1601CCS-1115
MR1601CCS-1116 MR1601CCS-1117 MR1601CCS-1118 MR1601CCS-1119
MR1601CCS-1120 MR1601CCS-1121 MR1601CCS-1122 MR1601CCS-1123
MR1601CCS-1125 MR1601CCS-1126 MR1601CCS-1127 MR1601CCS-1129
MR1601CCS-1130 MR1601CCS-1131 MR1601CCS-1132 MR1601CCS-1134
MR1601CCS-1135 MR1601CCS-1136 MR1601CCS-1137 MR1601CCS-1138
MR1601CCS-1139 MR1601CCS-1140 MR1601CCS-1141